China (Chinese) new year 2024 Celebration in Dubai: Date, Where to celebrate?

China (Chinese) new year 2024 Celebration in Dubai: Date, Where to celebrate?

How Chinese new year is celebrated in Dubai?

Dubai is an excellent location for celebrating the Lunar New Year. Dubai celebrates Asia’s most popular holiday with spectacular fireworks, excellent restaurants, and shopping.

Oriental Gastronomy will be serving an East Asian flavor experience in honor of the Chinese New Year. Throughout the month of February, customers will receive a 50% discount on selected beverages.

On what date Chinese new year is celebrated in Dubai?

  • This occurs every year between the 21st of January and the 20th of February.

Where Chinese New Year is celebrated in Dubai?

1. China Club restaurant

  • The China Club restaurant will serve a special celebratory set menu for Chinese New Year from Friday, January 28 through Saturday, February 5.
  • There are two group offers available, so gather the entire gang.
China Club restaurant

2. Buddha-Bar Dubai

  • To commemorate Chinese New Year, the Grosvenor House hotspot will hold a special version of its monthly “Buddha-Bar Nights.” Diners will be greeted with a Chinese dragon dance, and the location will be decked with beautiful blooms and traditional Chinese décor to transport them to the Far East.
Buddha-Bar Dubai

3. Dubai Mall

  • Visitors to The Dubai Mall may explore China’s traditions and culture via various art forms from February 1st to 10th as Chinese New Year celebrations come to life. The mall will provide an engaging schedule of authentic activities featuring art, music, and dance under the theme of China Art, including arts and crafts classes, traditional Chinese games, and spectacular live performances.
Dubai Mall

4. Giardino

Giardino will throw a customized brunch to welcome the start of the Year of the Tiger for those eager to celebrate in a classic Versace manner. Enjoy a refined dinner in a refined setting.

Giardino

5. Chuan Chinese Restaurant 

  • Chuan Chinese Restaurant in The Pointe, Palm Jumeirah, will provide a unique set menu for Chinese New Year diners to enjoy. The sleek café, led by kitchen director Yonghe Sun, promises a culinary delight to ring in the Year of the Tiger.
Chuan Chinese Restaurant

6. Hakkasan 

  • For the Chinese New Year celebrations, Hakkasan will greet guests with a distinctive set dish. The set menu begins with a smoked salmon salad and a Xingfu dim sum trio.
Hakkasan

New Year of The Republic of China 2024

Chinese National Anthem – Lyrics & Meaning: March of the Volunteers (March of the Anti-Manchukuo Counter-Japan Volunteers)

Simplified Chinese (Pinyin)

Advertisement:

起来(Qǐlái!)! 不愿(Búyuàn)做(zuò)奴隶(núlì)的(de)人们(rénmen!)!
把(Bǎ)我们(wǒmen)的(de)(xuèròu,), 筑成(zhùchéng)我们(wǒmen)新的(xīnde)长城(chángchéng!)!
中华(Zhōnghuá)民族(Mínzú)到(dào)了(liao)最(zuì)危险的(wēixiǎnde)(shíhòu,),
每个(Měige)人(rén)被迫着(bèipòzhe)发出(fāchū)最后的(zuìhòude)吼声(hǒushēng.)。
起来(Qǐlái!)! 起来(Qǐlái!)! 起来(Qǐlái!)!
我们(Wǒmen)(wànzhòngyīxīn,),
冒着(Màozhe)敌人(dírén)的(de)(pàohuǒ,), 前进(qiánjìn!)!
冒着(Màozhe)敌人(dírén)的(de)(pàohuǒ,), 前进(qiánjìn!)!
前进(Qiánjìn!)! 前进(Qiánjìn!)! 进(Jìn!)!

English Lyrics

Arise! Ye who refuse to be slaves!
With our flesh and blood, let us build our new Great Wall!
The Chinese people face their greatest peril.
From each one the urgent call for action comes forth.
Arise! Arise! Arise!
Us millions with but one heart,
Braving the enemy’s fire, march on!
Braving the enemy’s fire, march on!
March on! March on, on!

IPA transcription

[t͡ɕʰi²¹⁴ laɪ̯³⁵ pu⁵¹ ɥɛn⁵¹ t͡swɔ⁵¹ nu³⁵ li⁵¹ ti⁵¹ ʐən³⁵ mən³⁵] [pä²¹⁴ wɔ²¹⁴ mən³⁵ ti⁵¹ ɕɥɛ⁵¹ ʐoʊ̯⁵¹ ʈ͡ʂu⁵¹ ʈ͡ʂʰɤŋ³⁵ wɔ²¹⁴ mən³⁵ ɕin⁵⁵ ti⁵¹ ʈ͡ʂʰɑŋ³⁵ ʈ͡ʂʰɤŋ³⁵] [ʈ͡ʂʊŋ⁵⁵ xwä³⁵ min³⁵ t͡su³⁵ tɑʊ̯⁵¹ ljɑʊ̯²¹⁴ t͡sweɪ̯⁵¹ weɪ̯⁵⁵ ɕjɛn²¹⁴ ti⁵¹ ʂʐ̩³⁵ xoʊ̯⁵¹] [meɪ̯²¹⁴ kɤ⁵¹ ʐən³⁵ peɪ̯⁵¹ pʰwɔ⁵¹ ɖ͡ʐ̥ə fä⁵⁵ ʈ͡ʂʰu⁵⁵ t͡sweɪ̯⁵¹ xoʊ̯⁵¹ ti⁵¹ xoʊ̯²¹⁴ ʂɤŋ⁵⁵] [t͡ɕʰi²¹⁴ laɪ̯³⁵ t͡ɕʰi²¹⁴ laɪ̯³⁵ t͡ɕʰi²¹⁴ laɪ̯³⁵] [wɔ²¹⁴ mən³⁵ wän⁵¹ ʈ͡ʂʊŋ⁵¹ i⁵⁵ ɕin⁵⁵] [mɑʊ̯⁵¹ ɖ͡ʐ̥ə ti³⁵ ʐən³⁵ ti⁵¹ pʰɑʊ̯⁵¹ xwɔ²¹⁴ t͡ɕʰjɛn³⁵ t͡ɕin⁵¹] [mɑʊ̯⁵¹ ɖ͡ʐ̥ə ti³⁵ ʐən³⁵ ti⁵¹ pʰɑʊ̯⁵¹ xwɔ²¹⁴ t͡ɕʰjɛn³⁵ t͡ɕin⁵¹] [t͡ɕʰjɛn³⁵ t͡ɕin⁵¹ t͡ɕʰjɛn³⁵ t͡ɕin⁵¹ t͡ɕin⁵¹]

Traditional Chinese (Bopomofo)

! 的(˙ㄉㄜ)人們(ㄖㄣ’ ˙ㄇㄣ)!
把(ㄅㄚˇ)我們(ㄨㄛˇ ˙ㄇㄣ)的(˙ㄉㄜ), 我們(ㄨㄛˇ ˙ㄇㄣ)新的(ㄒㄧㄣ ˙ㄉㄜ)!
了(ㄌㄧㄠˇ)危險的(ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ ˙ㄉㄜ)時候(ㄕ’ ㄏㄡˋ),
每個(ㄇㄟˇ ˙ㄍㄜ)被迫著(ㄅㄟ’ ㄆㄛ’ ˙ㄓㄜ)發出(ㄈㄚ ㄔㄨ)最後的(ㄗㄨㄟ’ ㄏㄡ’ ˙ㄉㄜ)吼聲(ㄏㄡˇ ㄕㄥ)。
起來(ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ)! 起來(ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ)! 起來(ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ)!
我們(ㄨㄛˇ ˙ㄇㄣ)萬眾一心(ㄨㄢ’ ㄓㄨㄥ’ ㄧˋ ㄒㄧㄣ),
冒著(ㄇㄠ’ ˙ㄓㄜ)的(˙ㄉㄜ)炮火(ㄆㄠ’ ㄏㄨㄛˇ), !
冒著(ㄇㄠ’ ˙ㄓㄜ)的(˙ㄉㄜ)炮火(ㄆㄠ’ ㄏㄨㄛˇ), !
! ! !

National Anthem transcriptions in other Chinese and similar languages

Cantonese (Yale):

Sāam màhn jyú yih, ngh dóng só jūng,
Yíh gin màhn gwok, yíh jeun daaih duhng,
Jī yíh dō sih, wàih màhn chìhn fūng,
Sūk yeh féi háaih, jyú yih sih chùhng,
Chí kàhn chí yúhng, bīt seun bīt jūng,
Yāt sām yāt dāk, gun chit chí jūng!

Taiwanese Hokkien (Pe̍h-ōe-jī):

Sam bîn chú gī, ngô͘ tóng só͘ chong,
Í kiàn Bîn-kok, í chìn tāi tông,
Chu ní to sū, ûi bîn chiân hong,
Siok iā húi hāi, chú gī sī chiông,
Sí khîn sí ióng, pit sìn pit tiong,
i̍t sim i̍t tek, koàn thiat sí tiong!

Sino-Vietnamese vocabulary:

Tam Dân Chủ nghĩa, ngô đảng sở tông;
Dĩ kiến Dân Quốc, dĩ tiến đại đồng.
Tư nhĩ đa sĩ, vì dân tiền phong;
Túc dạ phỉ giải, Chủ nghĩa thị tòng.
Thỉ cần thỉ dũng, tất tín tất trung;
Nhất tâm nhất đức, quán triệt thủy chung.

Sino-Korean vocabulary
Hangul  RR
삼민주의, 오당소종,
이건민국, 이진대동,
자이다사, 위민전봉,
숙야비해, 주의시종,
시근시용, 필신필충,
일심일덕, 관철시종!
Sammin juui, o dang so jong,
I geon minguk, i jin daedong,
Ja i dasa, wi min jeonbong,
Sugya bi hae, juui si jong,
Si geun si yong, pil sin pil chung,
Il sim il deok, gwancheol si jong!
Sino-Japanese vocabulary (On’yomi)
 Shinjitai (with Furigana)  Romaji
三民主義、吾党所宗;
以建民国、以進大同。
咨爾多士、為民前鋒;
夙夜匪懈、主義是従。
矢勤矢勇、必信必忠;
一心一徳、貫徹始終。
Sanbin shugi, go tō sho shū,
I ken binkoku, i shin daidō,
Shi ji tashi, i bin zenhō,
Shukuya hi ke, shugi ze jū,
Shi kin shi yū, hisshin hicchū,
Isshin ittoku, kantesshi shū!

March of the Volunteers, Chinese National anthem

March of the Volunteers on Youtube

Learn some Chinese greeting words to wish your Chinese friends in Dubai for the 2024 Chinese New Year

Know some Chinese words to greet each other

Hello – 你好
Welcome – 欢迎
Hi – 你好
Happy Chinese (Lunar) New Year – 中国(农历)新年快乐
Happy New Year Everyone – 祝大家新年快乐
Nice to meet you – 很高兴认识你
Thank You – 谢谢你

What is theme / Sign of the Chinese / Lunar New Year 2024?

Theme of Chinese New Year: Year of the Rabbit (Themes of reunion and hope)

Sign of the China

Year of the Dragon, starting from January 22, 2024 (Chinese New Year) and lasting to Feb. 9, 2024. It ranks fourth in the 12-year cycle of the Chinese zodiac signs. The rabbit is a tame creature representing hope and life for a long time. It is tender and lovely. The moon goddess Chang’e in the Chinese legend has a rabbit as her pet, which stimulates the thought that only this creature is amiable enough to match her noble beauty. Another way of saying is that the Rabbit is the incarnation of the moon goddess per se and it is always a symbol of pureness and auspiciousness.

Chinese new year 2024 theme- Year of the dragpn
Chinese new year 2024 theme- Year of the dragpn

What is theme / Sign of the Chinese / Lunar New Year 2023?

  • Year of the Rabbit
Chinese Lunar New Year Calendar-2023 Year of the Rabbit
Chinese Lunar New Year Calendar-2024 Year of the Rabbit
Share this page!
Advertisement:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.